Tư vấn và triển khai cung cấp thiết bị phần cứng cho Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS)

*Tổng Công ty Khí Việt Nam
Ngày 17/02/2020 Liên danh Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu – Công ty Cổ phần Giải pháp Chứng từ Điện tử NDTV (NDTV Esolution) đã ký hợp đồng số: 04/2020/PVGAS/VP-SBĐ-NDTV/D4 với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS). Đại diện hai bên gồm có:
– Phía PV GAS: Ông Phạm Đăng Nam – Phó Tổng Giám đốc
– Phía liên danh: + NDTV Esolution: Ông Nguyễn Thanh Hải – Tổng Giám đốc
+ Sao Bắc Đẩu: Ông Lê Hồng Phong – Tổng Giám đốc
Dịch vụ liên danh SBĐ – NDTV Esolution cung cấp cho phía PV GAS: Mua sắm bổ sung hệ thông máy
Đây là bước đánh dấu hợp tác chiến lược giữa Sao Bắc Đẩu và NDTV Esolution hai bên về cung cấp dịch vụ CNTT. Đánh dấu một bước tiến mới của NDTV Esolution về Tư vấn và triển khai hạ tầng CNTT cho khách hàng.