Hoạt động tư vấn đầu tư

NDTV Group là cầu nối giữa giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiếp cận và triển khai các dự án thuộc ngành nghề lĩnh vực đa dạng như phát triển trường học, khu công nghiệp, giao thông, phát triển nhà ở, văn phòng, thủy sản, điện mặt trời…

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng thông tin về các dự án, giải pháp hỗ trợ thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư, tư vấn xây dựng phương án đầu tư – kinh doanh, giải pháp tài chính, thu xếp vốn… giúp khách hàng đưa ra lựa chọn đầu tư tốt nhất, hiệu quả nhất.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng: ACEINVEST