Lĩnh vực hoạt động

Truyền thông, quảng cáo, dịch vụ truyền hình, tổ chức sự kiện

Giải pháp công nghệ thông tin, hóa đơn điện tử, ký số tập trung

Tư vấn pháp lý – Luật sư

Xây dựng và thiết kế nội thất; kiến trúc

Tư vấn và xúc tiến đầu tư, thương mại