Logo NDTV Group

Logo thương hiệu NDTV Group truyền tải hiệu quả đồng thời cả tên gọi và hoạt tiết điển hình liên kết với nhau thành một tổng thể chặt chẽ thống nhất và hoàn chỉnh.

Logo NDTV Group sử dụng kiểu chữ không chân hiện đại, nét chữ dày khỏe khoắn. Chữ D được cách điệu bằng những đường sọc mang tính vận động làm cho tổng thể kết cấu của logo hài hòa trong động có tĩnh và trong tĩnh có động, đồng thời không làm mất đi sự hiện đại trẻ trung, năng động mà mục đích của công ty hướng tới. Màu sắc của logo được kết hợp khéo léo màu sắc vừa để thể hiện sự thân thiện và sôi nổi vừa làm nổi bật hình ảnh biểu tượng.