SLOGAN: “Kết tinh giá trị – Lan tỏa niềm tin”

SỨ MỆNH 

NDTV Group có sự mệnh tạo lập giá trị để xây dựng niềm tin bền vững cho đối tác, khách hàng. NDTV Group hoạt động dựa trên sự kết nối vững bền giữa các thành viên, tạo điều kiện cho các đối tác tham gia, tìm kiếm những giá trị vượt trên lợi ích và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp và bản thân các doanh nhân.

TẦM NHÌN 

NDTV Group trở thành Tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, người đồng hành đáng tin cậy cho những doanh nghiệp, doanh nhân muốn phát triển toàn diện, đem lại những giá trị thiết thực cho các đối tác và khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hợp tác – Chia sẻ

Tận tâm – Chuyên nghiệp

Không ngừng đổi mới và phát triển