“Tự hào thương hiệu Việt” – Chương trình truyền hình

Trong công cuộc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.  Để ghi nhận những đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp trong thời gian qua cũng như tạo thói quen tiêu dung của người Việt, Chương trình Tự hào Thương hiệu Việt ra đời với các phóng sự chuyên sâu, những câu chuyện kể về hành trình khẳng định vị trí của các Thương hiệu Quốc gia được ghi nhận trong tâm trí người tiêu dùng.

Tự hào thương hiệu Việt là một chương trình mang nhiều ý nghĩa, có hiệu ứng lan tỏa, động viên cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn tới những giá trị lớn lao, hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nâng cao ý thức tự hào dân tộc thông qua việc khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

Chương trình được tổ chức bởi Báo Nhân Dân, Truyền hình Nhân Dân, Bộ Công thương; NDTV là đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện nội dung chương trình.